Fana jenter på landslagssamling

Vi har jenter på både rekrutt- og juniorlandslagssamling i nå i februar

Både rekrutt-og juniorjentene skal samles i Kristiansand 21-24 februar. Vi har jenter med på begge lagene.

Emilie Hovden skal vere med rekruttjentene mens Christine Karlsen Alver er med juniorjentene.

I tillegg er Aurora Hatle tatt ut som reserve.

Vi gratulerer jentene våre, og ønsker lykke til på samling.