Fana Håndball er tildelt lisens i grønn kategori

Vi kan trygt fortsette oppkjøringen til neste sesong

Ifølge Wikipedia er eliteserielisensen beskrevet slik: ett sett av bestemmelser som setter krav til driften av eliteserieklubbene i håndball Norge.

Søknadsfristen var 30 april 2019, i dag fikk vi svar; Lisens i grønn kategori

I korte trekk vil det si at Fana Håndball for fullt kan starte oppkjøring til neste sesong.  Vi er godkjent på alle bauger og kanter, og samtidig er Fana Arena godkjent for eliteseriespill også neste sesong

Det er fem «lisenskategorier»:

Grønn kategori: Klubben har oppfylt alle krav til lisens
Gul kategori: Klubben har positiv Egen Kapital (EK) men én eller flere mangler iht lisensreglementet
Rød kategori: Klubben har én eller flere alvorlige mangler iht lisensreglementet,herunder negativ EK
Nedrykk: Overtredelser av elitelisensreglementet er av en karakter som tilsier at klubben ikke får lisens i den divisjon den er sportslig kvalifisert for
Tap av lisens: Klubben kvalifiserer ikke til lisens som følge av alvorlige brudd  på norsk lov, idrettens lov og reglement samt elitelisensreglementet