Foto: Fana IL

Utviklingsstipend fra Bergen Kommune til Kizza

Bergen Kommune deler årlig ut stipend og priser til idretten i Bergen. Utdelingen som fant sted torsdag ettermiddag (19.12.20) var nummer 31 i rekken. Fana IL stakk i år av gårde med 9 av prisene/stipendene.

I år var vår egen Kizza (Christine Karslen Alver) en av de de som fikk tildelt kr.20.000 i utviklilngsstipend.

Vi stiller oss i køen av gratulanter.