Korona informasjon fra Fana IL

Fana IL vurderer fortløpende signalene fra Bergen kommune og fra Folkehelseinstituttet, og hvilke konsekvenser disse får for avviklingen av våre aktiviteter.

I lys av dette har vi besluttet å arrangere dagens eliteseriekamp uten tilskuere.

Når det gjelder treninger og andre arrangementer vil den enkelte idrett/gruppe og deres særkrets/forbund gi rådgivende retningslinjer. Den enkelte idretts egenart i hht. nærkontakt eller avstand, ute eller innendørs- kan påvirke eventuelle overførsel av eventuell smitte. Hensynta dette i deres daglige vurderinger.     

 Vi oppfordrer alle til å følge nøye med på våre nettsider og Facebook sider fremover for ny og oppdatert informasjon. Den vil også være linket til Bergen kommunes side:  https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/koronavirus/nyhetsarkiv/bergen-innforer-nye-koronasmitterestriksjoner-fra-10-mars

Fana Idrettslag beklager konsekvensene, men vi er svært opptatt av å lytte til og følge de tydelige signaler og råd som gis fra Bergen kommune og våre helsemyndigheter.

Hans R.Dankertsen

Daglig Leder

 Mob. 91879209