Foto: Kjell Eirik Henanger

Fana Håndball velger å ikke permitere

Vi spilte siste kampen for tomme tribuner, slutt-spillet er avlyst og all håndballaktivitet er lagt på is inntil videre. Med koronaviruset som baketeppe er alt dette bagateller oppi det hele.

Når det gjelder våre egne spillere og trenere har klubben jobbet med flere alternativer. Og styret har så langt besluttet å ikke permitere spillerne mens trenerne er delvis permitert.

Realiteten er at Fana Arena er stengt, vektrommet er også tømt – her er det meste av utstyret plassert rundt om i de 1000 hjem (og garasjer) der utøverne driver egentrening i tiden fremover.