Historien

BKK ble etablert i 1920 for å bidra til å møte samfunnets behov for energi. Vår evne til innovasjon og nytenkning har vært med på å skape det moderne samfunn.

BKK er i dag Vestlandets største kraftselskap, og ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger.

Vår visjon,Vi gir morgendagen nye muligheter, tar utgangspunkt i BKKs stolte tradisjon for pionervirksomhet. Denne tradisjonen er verdifull for konsernet. Å bidra til en bærekraftig og god utvikling av samfunnet preger vår forretningsidé og vårt samfunnsengasjement.

BKK var opprinnelig en forkortelse for det tidligere navnet, Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap. I dag er det offisielle navnet BKK.

  • 1900 : Bergens Elektricitetsverk (Bergen Lysverker) blir stiftet. Den første strømleveransen kommer fra et dampkraftverk i Strømgaten. Det første året har vi 368 kunder.
  • 1912: Bergen Lysverkers første vannkraftverk, Frøland kraftverk i Samnanger, blir satt i drift.
  • 1920: BKK blir stiftet 2. juni for å sikre Bergen og omlandskommunene nok elektrisk kraft for fremtiden.
  • 1948: Strømmangel med sparekampanjer og rasjonering.
  • 1951: Ny strømmangel med sparekampanjer og rasjonering.
  • 1961: Enda en gang strømmangel og sparekampanjer.
  • 1996 – 2002: BKK kjøper Bergen Lysverker og flere andre energiselskap på Vestlandet.