Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet.

Fokus på innovasjon og bærekraft

Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Vi kan hjelpe deg

Vi har et bredt utstyrssortiment, en moderne bilflåte, anlegg med alle nødvendige tillatelser, kompetente medarbeider og gode tekniske løsninger for deg som kunde. I tillegg er vi landsdekkende, så vi er helt sikre på at vi kan hjelpe deg uansett om oppdraget er stort eller lite. Ønsker du å kontakte vår administrasjon send en e-post til post@ragnsells.no.

Navn:
Ragn-Sells